fbpx

O mnie

Łukasz Marcin Rogucki, ukończył w 2016 roku specjalistyczne szkolenie terapii w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (ang. Solution focused brief therapy).

Od 2016 r. prowadzę terapię w tym nurcie szczególnie z pacjentami depesyjnymi i z kryzysem psychicznym.
Ponadto prowadzę terapię par a szczególnie osób oraz par homoseksualnych i biseksualnych.
W pracy terapeutycznej przestrzegam kodeks etyki zawodowej terapeuty oraz objęty jestem regularną superwizją.

Podnoszę swoje kwalifikacje w Studium Psychoterapii w Warszawie gdzie przechodzę całościowe szkolenie w zawodzie psychoterapeuty.

Ponadto współpracowałem jako terapeuta w Centrum Terapii Rodzinnej w Katowicach .
Odbyłem staż w Ośrodku rehabilitacji psychiatrycznej w Katowicach.
Przez dłuższy czas współpracowałem z placówką opieki pielęgniarskiej gdzie zajmowałem się grupą wsparcia dla osób w podeszłym wieku.

Ukończyłem Szkołę Mediacji w 2015 r. i wykonuję zawód mediatora.

Jestem członkiem Śląskiego Stowarzyszenia Mediatorów Sądowych „MEDOS” w Katowicach,
od 2015 r. pracuję jako Stały Mediator sądowym przy następujących Sądach Okręgowych :

  • Sąd Okręgowy w Katowicach
  • Sąd Okręgowy w Gliwicach
  • Sąd Okręgowy w Bielsku – Białej